Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_PnCEEVl.pdf"?