Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Klauzula_informacyjna_dot__przysyłania_drogą_elektroniczną_wiadomośc_grp1Hth.docx"?