Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "BO.1431.32.2020.KP.docx"?