Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "doc00274620201001120309.pdf"?