Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "odpowiedź_GG.1431.16.2020.SJ.pdf"?