Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "OSO_1431_36_2020_.pdf"?