Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "doc04425920201009083017.pdf"?