Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "kyoScan-10.9.2020-11.24.57.pdf"?