Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "RRG-1431-40-2020_inf.pdf"?