Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Odpowiedź_-_cyfryzacja_gmin.pdf"?