Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "OAG.1431.3.2020.pdf.XAdES"?