Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Odpowiedz_informacja_publiczna_-_Cyfryzacja_Gmin-sig.pdf"?