Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "EOR.1431.79.2020.BC_Rs2a8Nz.pdf"?