Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Nowy_folder_skompresowany_zip.zip"?