Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Inf_publ_20200416_okTMrZV.pdf"?