Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "smime_aMFOana.p7s"?