Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "mail_icon.jpg"?