Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "tw_logo.jpg"?