Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "fb_logo.jpg"?