Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "IMAGE.xxx"?