Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "IMG_0002.pdf"?