Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_-_2.pdf"?