Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Odpowiedź_na_Informację_publiczną_Gmina_Miedźna..pdf"?