Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Wezwanie_do_uzupełnienia_wniosku_8zf6P6q.pdf"?