Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "smime_VAvjGvy.p7s"?