Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "ZG.0172.14.2021_odpowiedź_na_wniosek_o_udost._informacji_o_środowisku.pdf"?