Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "KI.1431.75.2021.MS.pdf"?