Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Inf.1431.062.2021.KP.docx.XAdES"?