Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "1_informacja_publiczna.docx.xades"?