Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "MDNPart3_HW0Tugt.txt"?