Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "tel_opt.png"?