Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "logo_opt.png"?