Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "e_kaczmarczyk.vcf"?