Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Wniosek_-_raport_o_stanie_gminy_.pdf"?