Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "inf.publ-09112021112310.pdf"?