Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "informacjapublicz..pdf"?