Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "inf.publ-22022022125644.pdf"?