Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "IMG.pdf"?