Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "SKMBT_C22022030213340.pdf"?