Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "AD.1431.008.2022.pdf"?