Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Odpowiedź_wniosek_o_udotępnienie_inf_publ_Gmina_Jastków.pdf"?