Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "sloma_J3ru9ou.vcf"?