Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "lidia_r.vcf"?