Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "d_partyka.vcf"?