Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "biuro_rady.vcf"?