Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "radamiasta.vcf"?