Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "fundusz_sołecki_zarządzenie.pdf"?