Sesje zdalne - dogrywka

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Prośba o umieszczenie informacji o spotkaniu "Problemy lokalne? Nie wiesz co robić?"

Użytkownik: MichałZemełka

Data utworzenia

Liczba spraw:

Prośba o umieszczenie informacji o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Użytkownik: AgnieszkaP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zaproszenie na dyskusję o niezależności mediów

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Przychody z reklam w gazetach władzy

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Sesje zdalne

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Udział gmin w ochronie lasów

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Kuratoria - skargi i wnioski

Użytkownik: MichałZemełka

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Użytkownik: AgnieszkaP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Raport o stanie gminy - jak jest tworzony?

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości

Użytkownik: krzysztof

Data utworzenia

Liczba spraw:

Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Perły Samorządu 2021

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Bitwa o wozy (strażackie)

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Kto zabiera głos na Facebooku?

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Media społecznościowe w ministerstwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Nagrody w ministerstwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Jawność w spółkach komunalnych

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zasady działania gazet władzy

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw: