Kontrole punktów gastronomicznych

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zespoły w ministerstwach

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Ministerstwa - baza danych umów cywilnoprawnych

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Nagrody w ministerstwach 2024

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Lasy Państwowe a SLAPPy

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację o środowisku w 2023 - RDOŚ-ie

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację o środowisku w 2023 - gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie, GDOŚ, parki

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - Komendanci Wojewódzcy i Stołeczny Policji

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - pytamy wojewodów o straże gminne (miejskie)

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Doradcy Marszałków Sejmu i Senatu

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Karty płatnicze w ministerstwach

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - samorządowe kolegia odwoławcze

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - Komendanci Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - Dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - areszty śledcze

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - zakłady karne

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - sądy rejonowe

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - sądy okręgowe

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację w 2023 - sądy apelacyjne

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Działalność Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wniosek o zaprzestanie blokowania korespondencji

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Praworządność szkół

Użytkownik / użytkowniczka: Ania_De

Data utworzenia

Liczba spraw:

Concertina

Użytkownik / użytkowniczka: SOWP

Data utworzenia

Liczba spraw: