Cyfryzacja urzędów 2023 - pilotaż

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Informacja o raporcie dotyczącym raportów o stanie gminy

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Sesje zdalne - dogrywka

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Prośba o umieszczenie informacji o spotkaniu "Problemy lokalne? Nie wiesz co robić?"

Użytkownik / użytkowniczka: MichałZemełka

Data utworzenia

Liczba spraw:

Prośba o umieszczenie informacji o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zaproszenie na dyskusję o niezależności mediów

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Przychody z reklam w gazetach władzy

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Urzędy Wojewódzkie - polecenia i porozumienia (pomoc związana z atakiem zbrojnym na Ukrainę) KPA

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Sesje zdalne

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Udział gmin w ochronie lasów

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Kuratoria - skargi i wnioski

Użytkownik / użytkowniczka: MichałZemełka

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zapraszamy do bezpłatnej Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Raport o stanie gminy - jak jest tworzony?

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości

Użytkownik / użytkowniczka: krzysztof

Data utworzenia

Liczba spraw:

Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Perły Samorządu 2021

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Bitwa o wozy (strażackie)

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Kto zabiera głos na Facebooku?

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Media społecznościowe w ministerstwach

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Nagrody w ministerstwach

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Jawność w spółkach komunalnych

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw: