Bitwa o wozy (strażackie)

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Kto zabiera głos na Facebooku?

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Media społecznościowe w ministerstwach

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Nagrody w ministerstwach

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Jawność w spółkach komunalnych

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zasady działania gazet władzy

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje Planów Urządzenia Lasu

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Projekt o raportach o stanie gminy

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Cyfryzacja urzędów

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Działania wojewodów w związku z COVID-19

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Żywienie w szpitalach

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Posłowie w PZŁ

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Sędziowie w sądach powszechnych

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Raport o stanie gminy

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Dostępne instytucje kultury

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Lekarze specjaliści geriatrii w 2019 r.

Użytkownik / użytkowniczka: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Media społecznościowe w gminach 2019

Użytkownik / użytkowniczka: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw: