Konsultacje Planów Urządzenia Lasu

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Projekt o raportach o stanie gminy

Użytkownik: AgnieszkaP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Cyfryzacja urzędów

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Próba przyjmowania korespondencji

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Webinarium - samorząd po COVID-19

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Działania wojewodów w związku z COVID-19

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Żywienie w szpitalach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Posłowie w PZŁ

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych'2020

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Sędziowie w sądach powszechnych

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Raport o stanie gminy

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Dostępne instytucje kultury

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Lekarze specjaliści geriatrii w 2019 r.

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Media społecznościowe w gminach 2019

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Polowania zbiorowe 2018

Użytkownik: krzysztof

Data utworzenia

Liczba spraw:

Monitoring mediów samorządowych

Użytkownik: adobrawy

Data utworzenia

Liczba spraw: