Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Webinarium - samorząd po COVID-19

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw: